Mijn werkwijze is simpel: actiegericht aan de slag! Van speedmeetings faciliteren in twee uur, directie presentaties dynamisch houden, grootschalige interactieve Q & A sessies bij fusie, overname of lancering. Congressen, directie vergaderingen, topkader overleg, mediations, innovatie sessies en meer, veel meer.

Het is mijn taak om communicatie op gang te brengen, te faciliteren in pieken en dalen en kwalitatief af te ronden. 1, 2 en 3 dimensionaal.

 

Wat kun je verwachten van mij als provocatief facilitator?
     1.   effectief managen van traject voor, tijdens en na
     2.   dynamiek in het selecteren van methode en procesvorm
     3.   openheid en participatie aanmoedigend
     4.   inbreng stimuleren van alle denkstijlen, meningen en visies
     5.   scheppen en behouden van een actieve sfeer
     6.   waardering en herkenning van diversiteit
     7.   oplossinggerichte omgang
     8.   creativiteit opwekkend
     9.   bewustzijn faciliteren
    10.  kwalitatief hoge uitkomst bereiken
    11.  handelend in vertrouwen, integer en neutraliteit