Een facilitator (Latijn: facilitare - vergemakkelijken, vereenvoudigen) is een persoon die de (rand)voorwaarden schept en onderhoudt waaronder iets tussen mensen op gang komt. Andere namen die dit beestje heeft zijn: gespreksleider, procesmanager, presentator, moderator. Of - met mijn opgedane ervaring - producent van communicatie (verander)trajecten van organisaties.

 

Mensen praten niet alleen met elkaar, maar verlangen iets in ruil voor wat zij geven: informatie, goederen, geld, aandacht, invloed en genegenheid. Communicatie faciliteren betekent dat ik zorg dat de meest optimale 'ruilhandel' tot stand komt en direct (niet achteraf of ooit) resultaat geeft voor alle betrokkenen. Ik breng op kundige wijze de groep tot de kern van het debat. Soms door op charmante wijze het woord van iemand te ontnemen of juist het woord te geven voor het uitlokken van een pittige uitspraak.

Naast de nodige intellectuele bagage en een ruime praktische ervaring in de omgang met mensen en groepsprocessen breng ik mijn duidelijke provocatief empathische stijl mee om iedereen te laten zeggen wat er gezegd moet worden. Op het juiste moment. Met flow voor iedereen, niemand gaat moe naar huis. Niet stilzitten, vernieuwend, doelgericht, samen moeite doen voor het beste.